XXIV TROFEO VALERIO ALBRIZIO - 24/25 aprile
 
TASK 1 flexLaveno2010_files/Task1_Class1.html
OVERALL flexLaveno2010_files/Overall_class1.html
TASK 2 flexLaveno2010_files/Task2_Class1.html
RICALCOLO flexLaveno2010_files/Laveno%202010.pdf
C. Italia 1 flexLaveno2010_files/Coppa%20italia%20task1.html
C. Italia 2 flexLaveno2010_files/Coppa%20italia%20task2.html
TASK 1 OpenLaveno2010_files/Task1_Open.html
OVERALL OpenLaveno2010_files/Overall_Open.html
TASK 2 OpenLaveno2010_files/Task2_Open.html
RICALCOLO rigidLaveno2010_files/Laveno%202010%20rigid.pdf
ALBO D’OROLaveno2010_files/Albo%20d%27oro%202010.pdfshapeimage_12_link_0