XXVII TROfeo valerio albrizio - 25 aprile
 
FOTO 1https://plus.google.com/u/0/photos/116576872745913510033/albums/5871525005985315649
TASK 1Laveno_2013_files/task1.pdf
C. Italia 1Laveno_2013_files/CI_task1.pdf
RICALCOLOLaveno_2013_files/Laveno%202013.pdf
RICALCOLOLaveno_2013_files/Laveno%202013_CI.pdf
FOTO 2https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151442496614370&type=1